top of page
02a08092-c457-4490-9500-e95826319997_edited_edited_edited.jpg

Mer data
Mer kraft

Drip™ er en fullintegrert datasender. Den leveres med sikker kommunikasjon via Telenors ledende mobilnett.

DET FINNES INGEN ENKLERE MÅTE

  1. Finn dine målepunkter

  2. Bestill Drip™️ og sensorer

  3. Montér

  4. Sett opp datadistribusjon i Tap™️

Lav investering og lav eierskapskostnad
- men det viktigste av alt:

bedre drift

Montasje foran foss_edited.jpg

Sensor-grensesnit

Manuelt grensesnitt

Målefrekvens

Radio

Batteri

Integrerte sensorer

SDI-12

Kun magnetbryter

15 minutter, justerbart

Narrowband IoT

Over 5 år ved
normal bruk

Temperatur, trykk, akselerometer, relativ fuktighet, spenning

KOMMUNIKASJON

  • I områder med ingen tydelig mobildekning er det fortsatt funksjonelt

  • Hvilemodus mellom målinger betyr mindre strømforbruk, men målefrekvens kan økes ved spesielle behov (f. eks flomsirisko)

  • Med Drip installert og sensorene tilkoblet, alt kan styres fra Where₂Os skytjenester 

  • Lag dataserier for videre transport og analyse av data, kalibrering også skjer gjennom Tap™️

Lengde

Bredde

Høyde

Vekt

Tilkobling

Miljøtilpasning

172 mm

105 mm

62 mm

62 mm

M12 5P

IP68/IP69K

Drop on transparent original.png

HVA ER VERDIEN?

Vannhåndtering gjennom data skaper raske resultater: Skagerak reduserer vanntap med 1%

Nedbetaling av investering skjer også på kort sikt: Skagerak har tjent inn prosjektet på 1 år

Med ingen vedlikehold skaper vi mindre arbeid for feltteknikerne, samt mindre påvirkning på naturen.

 

Dette fører også til enklere forhold til grunneiere, og mer precis og raskere anskaffelsesbeslutning for de som sitter i kontoret.

Tekniske spesifikasjoner

Tap™
styrer tilgang til metadata, historikk
og maskinell administrasjon

Tap gir fullmakt til Dripene

og data

 

- Vis sensorer og målestasjoner på kartet

- Brukerne med tilgang kan distribuere og overvåke sensordataene på hver målestasjon

 

- Kommisjonering og dekommisjonering

med et knappetrykk

- Konfigurér endepunkter for sensordata, strømming av forskjellige parametere til forskjellige interne eller eksterne endepunkter

Kalibrering: dataserier bygges av rådata som gjennomgår forskjellige type kalibreringer

 

-Rådata oppbevares, kalibrering kan endres og korrigeres etter behov

kaput.png

Funksjoner

• Overvåking av Dripene på kart

• Gruppér Dripene til målestasjoner

• Velg tidsintervallet mellom prøvetakinger

• Lag dataserier for målinger


• Grafer er tilgjengelig for hver dataserie

• Sikre strømmer til eksterne eller interne brukere med målingene du ønsker å inkludere i datapakken, eller ku
n rådata


Data kan integreres med kundens systemer eller lagres i eget datasjø.

Hvor data flyter

1. Drip sender
målinger

2. Mobilnett
mottar

Standard protokoll • AMQP • HTTPS • SFTP • Opsjon: VPN

3. Where₂Os skytjenester,
tilgang gjennom Tap

Organisering av data i leveransegrupper lar en kunde strømme relevant informasjon til avdelinger og brukere basert på behov,
også utenfor egen organisasjon:

minmap.png

Gruppe 1
Strømmes til hydrolog

Gruppe 2
Strømmes til eksterne

bottom of page