top of page
Screenshot 2024-03-03 at 18.17.11.png

Tap™️

En enkel, skalerbar administrasjon av målestasjoner er en forutsetning for en vellykket IoT-strategi.
I tillegg må data nå frem dit de skal, kvalitetssikres og lagres trygt.

Where₂O bygger et fundament for en data-drevne virksomheter av alle størrelser. 

Industriell IoT

Where₂Os system består av en kjerne som handler om mottak, foredling og videresending av data fra sensorer og andre kilder. I bunnen ligger sikkerhet og driftsstabilitet. I front har vi en modell for dataflyt med en fleksibilitet som støtter en bedrift på alle trinn mot full digitalisering og datadrevet operasjon.

Nøkkelfunksjoner i Tap er

  • Redundans i alle ledd for avbruddsfri drift

  • Oversikt og administrasjon av IoT-sendere og sensorer

  • Administrasjon av målestasjoner og knytning av IoT-sendere til disse

  • Fleksibel modell for bygging og vedlikehold av dataserier

  • Kryptering gjennom hele systemet, fra IoT-sender til kunde

  • Fleksibel mange-til-mange live streaming av kvalitetssikrede tidsseriedata

  • REST API

kaput.png

Kontroll fra der du er

Hold kontroll på sendere og data med et enkelt oversiktsbilde, på desktop og mobil.

Vi legger til rette så forskjellige roller i organisasjonen får tilgang til det de trenger i sin hverdag, om det er feltoperatører, IKT-personell, produksjonsansvarlige eller modellutviklere.

bottom of page