top of page
Original on Transparent Wall.png

Mer data

Mer kraft

Mer kontroll

Mindre fotavtrykk

Drip™ er markedets beste IoT sender

  • Behøver ingen infrastruktur

  • Svak dekning er godt nok

  • 5 års levetid - data hvert 15. minutt

"Measurement as a Service"

Vannhusholdning
Reduser vanntapet, få bedre kontroll og høyere produksjon

Miljøovervåkning
Små inngrep gir viktige data, både for permanente og midlertidige målinger 

Ingen løse SIM-KORT

imageedit_1_7797988854.png

5 år uten vedlikehold

Null kapitalbinding

SKYTJENESTER

TAP™ gir organisasjoner

full kontroll og fleksibilitet

Administrativ og mobilapplikasjon

inngår i tjenestene, uten ekstra kostnad.

Kvalitetskontroll

Enkelt oppsett

Kalibrering

software.png

Vi leverer data fra sensor til applikasjon: ikke mer, ikke mindre

Databehandling med ende-til-ende kryptering og fleksible leveranser

Einar Jenssen head of technology and innovation Telenor Svalbard.jpg (optimized_original).

Where₂Oss

«Passer det her, så passer det fastlandet»
Einar Jenssen

Leder for forskning og innovasjon
Telenor Svalbard

Vi valgte det mest ekstreme testområde. Men Svalbard har alltid vært stedet hvor innovasjon skal testes. Where₂O er fremtidens snarvei. Nå er vår Arktis stedet der den skal utvikles.

bottom of page